Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en huisregels voor de vakantiehuizen; Ferienhaus Eishöhlen en Ferienhaus Goldberg te Birresborn. (update sept. 2022)

Huisregels

 • In het vakantiehuis mag niet gerookt worden. Wij verzoeken u eventueel buiten op het terras of het balkon te roken, gooi geen peuken op de grond of in de tuin.
 • Huisdieren zijn in overleg welkom. Zorg ervoor dat ze niet op banken, stoelen of bedden komen. Vanzelfsprekend draagt u er zorg voor dat uitwerpselen rondom het vakantiehuis door u opgeruimd worden.
 • De houtkachel (In Ferienhaus Eishöhlen) mag alleen onder toezicht branden, zorg dat het vuur uit is als u weggaat, dit geldt ook voor de barbecue. De afzuigkap in de keuken mag niet gebruikt worden als de houtkachel brand in de woonkamer. Er kan dan verstikkingsgevaar optreden.
 • De barbecue bij Ferienhaus Eishöhlen, mag alleen buiten op het terras gebruikt worden en niet op het balkon. Zorg dat de barbecue bij vertrek weer leeg en schoon terug in het washok geplaatst wordt.
 • De barbecue bij Ferienhaus Goldberg mag alleen op het balkon gebruikt worden. Draai na gebruik de gaskraan weer dicht en ga hier zorgvuldig mee om. Zorg dat de barbecue bij vertrek schoon is.
 • In Duitsland is men verplicht om het afval te scheiden. Let vooral op plastic en verpakkingen (ook karton en blik), dit moet allemaal in de gele zak. Groenafval en restafval kunt u in de daarvoor bestemde afvalbak werpen. Glas en papier/karton apart verzamelen.
 • In Duitsland wordt zeer streng gecontroleerd op het downloaden van internet. Zorg ervoor dat er geen onbetaalde bestanden gedownload worden, hier staan hoge boetes op! Schade hierdoor wordt verhaald op de huurder.
 • Het is niet toegestaan E-Auto’s op te laden met de stroom van het huis.
 • Tot slot voor als u weer naar huis gaat:
  • Alle servies, bestek e.d. weer schoon en in de kasten opgeborgen of in de vaatwasser, die door u voor vertrek is aangezet.
  • Alle afvalbakken in het huis in de daarvoor bestemde bakken legen.
  • De bedden afhalen en samen met de gebruikte handdoeken in de gang verzamelen.
  • Alle ruimtes opgeruimd achterlaten.
 • Het huis dient om 10 uur verlaten te zijn, de huissleutels kunt u op de keukentafel achterlaten.

Reservering
Een reservering kan geplaatst worden door het sturen van een e-mail of een telefoontje aan Ferien am Fischbach. De reservering komt tot stand na schriftelijke bevestiging door middel van een bevestigingsbrief (per e-mail verstuurd). De reservering is definitief nadat de aanbetaling ontvangen is door de verhuurder. Deze dient uiterlijk 2 weken na het versturen van de bevestigingsbrief te worden voldaan.

Betaling
Er dient een aanbetaling gedaan te worden van 20% van de totale huursom binnen 2 weken na het versturen van de bevestigingsbrief (e-mail). Het restant dient uiterlijk 2 weken voor aankomst te zijn betaald. De betaling dient per bank overgeschreven te worden op het bankrekeningnummer dat vermeldt staat in de bevestiging.

Overmacht
Indien door overmacht het vakantiehuis voor het begin van, of tijdens de huurperiode onbewoonbaar, dan wel moeilijk bewoonbaar is geraakt, restitueert de verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom. Tevens zal de verhuurder indien gewenst, bemiddelen bij het vinden van een alternatief. De verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden bedoeld die van invloed zijn op de staat van het vakantiehuis, zoals brand, overstroming, stormschade en overige invloeden van buitenaf.

Annulering
Het is van belang dat de huurder zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. Compensatie van de gemaakte kosten kunnen bij de verzekering ingediend worden. Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail, doorgegeven te worden. Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:

Tot 42 dagen voor huurbegin: 20% van de totale huursom (de aanbetaling)
Tot 21 dagen voor huurbegin: 50% van de totale huursom
Tot 14 dagen voor huurbegin: 75 % van de totale huursom
korter dan 14 dagen voor huurbegin: 100% van de totale huursom

Mochten wij voor de huurperiode een andere huurder vinden, dan zijn alleen de kosten van de aanbetaling verschuldigd ter compensatie voor de gemaakte kosten.

Schade
Schade in of rondom het vakantiehuis dient de huurder aan de verhuurder door te geven. In geval van ernstige nalatigheid of onzorgvuldigheid van de huurder wordt de schade op de huurder verhaald.

Aansprakelijkheid

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van bezittingen van de huurder.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval of letsel van de huurder tijdens het verblijf, tenzij er sprake is van nalatigheid van de verhuurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade in of rond het vakantiehuis toegebracht door de huurder tijdens zijn verblijf.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gasten en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van deze gegevens gebeurt volgens de Europese Privacywetgeving.

Voor het opstellen van de factuur en het gereed maken van het vakantiehuis voor uw komst, vragen wij u om de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

Ferien am Fischbach gebruikt uw e-mailadres en telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen aangaande uw boeking en verblijf.  Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het opstellen van de factuur.

Ferien am Fischbach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ferien am Fischbach verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Ferien am Fischbach via info@amfischbach.nl